Course

Problem Solving by Data Analysis กระบวนการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ราคา
  -
 • จำนวนที่เปิดรับ
  -
 • รหัส
  QI-013
 • สถานที่
  -
 • เวลาอบรม
  9.00-16.30
 • จำนวนวันอบรม
  1 วัน
Download ไฟล์รายละเอียด

Description - รายละเอียดหลักสูตร:

-