ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

1.พนักงานขายทางโทรศัพท์

<p>หลายอัตรา  พนักงานขายฝึอบรม ห้องสัมมนา จัดเลี้ยง และพนักงานขายสมาชิก หลายอัตรา เพศ ชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี อายุ 27-40 ปี มีประสบการณ์ด้านงานขายฝึกอบรม สัมมนา ห้องจัดเลี้ยง สัมมนา หรือโรงแรม จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ</p>

2.เจ้าหน้าที่ธุรการ

<p>จำนวน 2 อัตรา เพศ ช/ญ อายุ 24-30 ปี การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี รับผิดชอบงานด้านเอกสาร งานธุรการ จัดเลี้ยง ห้องเช่าสัมมนา</p>